Politici de confidentialitate

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.syrocare.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.

Site-ul www.syrocare.ro , este detinut si administrat de S.C. VELVET VISION S.R.L., avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare 40318020, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/6025/17.12.2018, cu sediul in Orasul Voluntari, Strada Toma Caragiu, nr. 9, camera 2 cu suprafata de 13,77 mp, etaj 3, Ap. 13/1, Judetul Ilfov, Romania. Tel. 0729718615.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA
Continutul site-ului www.syrocare.ro, imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietatea S.C. VELVET VISION S.R.L. si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.
Folosirea fara acordul S.C. VELVET VISION S.R.L. a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. www.syrocare.ro si logo-ul www.syrocare.ro sunt marci inregistrate ale S.C. VELVET VISION S.R.L.
Modificarea, copierea, transmiterea, reproducerea, includerea în alte lucrari a continutului acestui site sau a oricarei parti sunt interzise.

PRELUCRAREA DATELOR
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, www.syrocare.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectarii datelor (nume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică, IP) este: informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe www.syrocare.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, etc.
Prin completarea datelor dvs. in formularul de Creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a S.C. VELVET VISION S.R.L.
Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale.
Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal.

Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata la contact [@] syrocare.ro

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.